Ábyrgur rekstur og fagleg stjórnun

Ábyrg stjórnun sveitarfélagsins snýst um að leggja félagslega og umhverfislega hugmyndafræði til grundvallar ákvarðanatöku til jafns við fjárhagsleg markmið en einungis þannig tryggjum gæði framtíðarbyggðar á Seltjarnarnesi. Lífsfyllingu, hamingju og jöfnuð!

Það er staðreynd að uppbygging sveitarfélags og góð þjónusta kostar og er það skylda sveitarfélagsins að afla tekna til þessa. Smávægileg lækkun á útsvari á næsta kjörtímabili er því ekki keppikefli. Við horfum á næstu fjögur ár sem ár sóknar þar sem þjónusta við íbúa á öllum aldri verður efld, ráðist verður í framkvæmdir og viðhald á eignum og öðrum verkefnum sem íbúar telja mikilvægt að verja fjármunum til. Í þannig bæ viljum við búa í.

Við viljum fylgja lögum um opinber fjármál og innleiða ákvæði um kynjaða hagstjórn og fjárlagagerð. Markmið okkar er að framkvæmd þjónustu og dreifing fjárheimilda leiði til jafnra tækifæra íbúa óháð kyni, aldri, menntun eða stöðu þeirra í samfélaginu. Við viljum tryggja að fjárfestingar séu grænar, virðisaukandi fyrir samfélagið í heild sinni og í samræmi við lykilstefnur bæjarins hverju sinni. Verkefnaskrá verði stjórntæki bæjarráðs og stuðli að betri yfirsýn allra helstu hagsmunaaðila með forgangsröðun og aðhaldi með framgangi verkefna. 

Samfylking og óháðir vilja efla fagleg vinnubrögð og gagnsæi í stjórnsýslu bæjarins. Aðgengi að stjórnsýslu bæjarins þarf að bæta enn frekar. Mikilvægt er að koma upp kerfi sem eykur aðgengi íbúa að upplýsingum um stöðu mála og ferli ákvarðana. Miðlun upplýsinga frá stjórnsýslu til íbúa og starfsmanna einstakra stofnana bæjarins þarf að vera greið. 

Í því skyni er mikilvægt að tryggja að upplýsingar á vefsíðu sveitarfélagsins og í íbúagátt verði bæði á íslensku og ensku. Samfylking og óháðir vilja til viðbótar auka gagnsæi í störfum nefnda og ráða bæjarfélagsins með því að birta gögn sem unnið er með eða kynnt eru og ekki eru bundin trúnaði. Sem lýðræðislegt aðhald viljum við einnig að bæjarfulltrúar verði skyldugir til að skrá hagsmunatengsl sín og birta á heimasíðu bæjarfélagsins. 

Víðtækt samráð ber að hafa við íbúa um öll þau málefni er þá snerta. Samfylkingin leggur áherslu á að beint íbúalýðræði verði haft að leiðarljósi við stefnumótun og áætlanagerð þar sem  lagt verði upp með að sækja ólík sjónarmið íbúa og hagsmunaaðila m.a. í gegnum íbúafundi og rafrænar leiðir og þau höfð til hliðsjónar við afgreiðslu og ákvarðanatöku. Efla ber ungmennaráð og öldungaráð í þessu samhengi með því að skýra hlutverk þeirra og ábyrgð og aðkomu að ákvörðunum. Endurvekja þarf verkefnið Nesið okkar þar sem íbúum gefst kostur á að ráðstafa hluta af framkvæmdar fjármagni bæjarins í verkefni sem íbúar telja mikilvægust hverju sinni.

Samfylking og óháðir vilja:

  • Ábyrga fjármálastjórnun byggða á sjálfbærum rekstri
  • Grænar og virðisaukandi fjárfestingar
  • Fimm ára áætlun um verkefni og forgangsröðun fjármagns
  • Skrá hagsmunatengsl bæjarfulltrúa á vefsíðu bæjarins
  • Nýja vefsíðu sveitarfélagsins og íbúagátt á íslensku og ensku
  • Koma á laggirnar kerfi sem upplýsir íbúa um stöðu mála og ferli ákvarðana
  • Birta gögn og skýrslur sem lögð eru fyrir nefndir og ráð og eru ekki háð trúnaði
  • Víðtækt íbúasamráð í fjölbreyttu formi
  • Endurvekja og efla íbúasamráðsverkefnið Nesið okkar
is_ISIcelandic